ludek BHP safety day

Safety Day

Czas szybko mija, zbliża się koniec roku...

Już grudzień, niedługo Święta i za chwilę Nowy Rok. Dla wielu z nas jest to czas ocen, podsumowań tego co za nami i postanowień najbliższe 365 dni.

Czas analiz i planów dotyczy także pracowników służby BHP. Dokonują oni rocznej analizy stanu bezpieczeństwa w swoich zakładach, by móc zapobiegać zagrożeniom dla życia oraz zdrowia pracowników i wpłynąć na poprawę warunków pracy przez nadchodzący rok.

Aby jak najlepiej sprostać temu zadaniu, „pod lupę” należy wziąć wszystkie istotne dla bezpieczeństwa kwestie.

Mówiąc o istocie bezpieczeństwa w sposób dokładny powinno się przyjrzeć się stanowi technicznemu budynków i pomieszczeń pracy.Należy sprawdzić aktualność przeglądów budowlanych, elektrycznych, kominiarskich, a także urządzeń gaśniczych.Warto upewnić się, czy budynek posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego i czy nie podlega obowiązkowi ćwiczeń ewakuacyjnych.

Sprawdzając pomieszczenia pracy ważne jest, aby urządzenia techniczne były we właściwym stanie i posiadały stosowne przeglądy i instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy.

Dla procesów pracy istotne jest, aby pracownicy posiadali aktualne szkolenia i badania lekarskie, mieli dostęp do stosownych instrukcji, środków ochrony indywidualnej oraz możliwość udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.

Sprawdzić warto rzetelność identyfikacji zagrożeń występujących na miejscu pracy m.in. poprzez analizę oceny ryzyka i badań czynników niebezpiecznych i szkodliwych w środowisku pracy.

Dokonując charakterystyki wypadków należy przyjrzeć się przyczynom i środkom zapobiegającym ujętym w protokołach powypadkowych czy zaproponowane w nich rozwiązania zostały wprowadzone w życie.Pamiętać warto również o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, które automatycznie powinny pociągać za sobą działania naprawcze.

Analizę poszczególnych zagadnień najwygodniej dokonywać jest w formie tabelarycznej. Jej przejrzystość pozwala w prosty sposób sporządzić raport końcowy.Pamiętać warto o wzbogaceniu analizy o wykresy, są bowiem pomocne w zobrazowaniu danych kwestii w poszczególnych miesiącach lub w odniesieniu do lat ubiegłych.

By móc ułatwić Państwu sporządzenie analizy stanu BHP przygotowaliśmy stosowną infografikę dostępną na Facebooku (https://www.facebook.com/SafetyDayPl/photos/a.2333765966938463/2417075381940854/?type=3&theater ).

Pełny rozmiar wyślemy do zainteresowanych osób.


Jeśli Potrzebują Państwo pomocy w jej przygotowaniu zapraszamy do kontaktu.

 

08 grudnia 2019

Media Społecznościowe

facebook Safety Day

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem również w zakresie administrowania Państwa Danymi Osobowymi. Więcej informacji na ten temat zawiera powyższy dokument

Wszystkie   grafiki i rysunki oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim .
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia autora jest zabronione.

POLITYKA PRYWATNOŚCI