Media Społecznościowe

facebook Safety Day

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem również w zakresie administrowania Państwa Danymi Osobowymi. Więcej informacji na ten temat zawiera powyższy dokument

Wszystkie   grafiki i rysunki oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim .
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia autora jest zabronione.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ludek BHP safety day

Safety Day

Czas szybko mija, zbliża się koniec roku...

Już grudzień, niedługo Święta i za chwilę Nowy Rok. Dla wielu z nas jest to czas ocen, podsumowań tego co za nami i postanowień najbliższe 365 dni.

Czas analiz i planów dotyczy także pracowników służby BHP. Dokonują oni rocznej analizy stanu bezpieczeństwa w swoich zakładach, by móc zapobiegać zagrożeniom dla życia oraz zdrowia pracowników i wpłynąć na poprawę warunków pracy przez nadchodzący rok.

Aby jak najlepiej sprostać temu zadaniu, „pod lupę” należy wziąć wszystkie istotne dla bezpieczeństwa kwestie.

Mówiąc o istocie bezpieczeństwa w sposób dokładny powinno się przyjrzeć się stanowi technicznemu budynków i pomieszczeń pracy.Należy sprawdzić aktualność przeglądów budowlanych, elektrycznych, kominiarskich, a także urządzeń gaśniczych.Warto upewnić się, czy budynek posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego i czy nie podlega obowiązkowi ćwiczeń ewakuacyjnych.

Sprawdzając pomieszczenia pracy ważne jest, aby urządzenia techniczne były we właściwym stanie i posiadały stosowne przeglądy i instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy.

Dla procesów pracy istotne jest, aby pracownicy posiadali aktualne szkolenia i badania lekarskie, mieli dostęp do stosownych instrukcji, środków ochrony indywidualnej oraz możliwość udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.

Sprawdzić warto rzetelność identyfikacji zagrożeń występujących na miejscu pracy m.in. poprzez analizę oceny ryzyka i badań czynników niebezpiecznych i szkodliwych w środowisku pracy.

Dokonując charakterystyki wypadków należy przyjrzeć się przyczynom i środkom zapobiegającym ujętym w protokołach powypadkowych czy zaproponowane w nich rozwiązania zostały wprowadzone w życie.Pamiętać warto również o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, które automatycznie powinny pociągać za sobą działania naprawcze.

Analizę poszczególnych zagadnień najwygodniej dokonywać jest w formie tabelarycznej. Jej przejrzystość pozwala w prosty sposób sporządzić raport końcowy.Pamiętać warto o wzbogaceniu analizy o wykresy, są bowiem pomocne w zobrazowaniu danych kwestii w poszczególnych miesiącach lub w odniesieniu do lat ubiegłych.

By móc ułatwić Państwu sporządzenie analizy stanu BHP przygotowaliśmy stosowną infografikę dostępną na Facebooku (https://www.facebook.com/SafetyDayPl/photos/a.2333765966938463/2417075381940854/?type=3&theater ).

Pełny rozmiar wyślemy do zainteresowanych osób.


Jeśli Potrzebują Państwo pomocy w jej przygotowaniu zapraszamy do kontaktu.

 

08 grudnia 2019