Media Społecznościowe

facebook Safety Day

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem również w zakresie administrowania Państwa Danymi Osobowymi. Więcej informacji na ten temat zawiera powyższy dokument

Wszystkie   grafiki i rysunki oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim .
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia autora jest zabronione.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ludek BHP safety day

Safety Day

Domyślny tytuł artykułu.
To już połowa stycznia...czas analiz i noworocznych planów dotyczy także pracowników służby BHP.
 
Dokonują oni rocznej analizy stanu bezpieczeństwa w swoich zakładach, by móc zapobiegać zagrożeniom dla życia oraz zdrowia pracowników i
wpłynąć na poprawę warunków pracy przez nadchodzący rok.
Aby jak najlepiej sprostać temu zadaniu, „pod lupę” należy wziąć wszystkie istotne dla bezpieczeństwa kwestie.
Mówiąc o istocie bezpieczeństwa w sposób dokładny powinno się przyjrzeć się stanowi technicznemu budynków
i pomieszczeń pracy.
 
Należy sprawdzić aktualność przeglądów budowlanych, elektrycznych, kominiarskich, a także urządzeń gaśniczych.
Warto upewnić się, czy budynek posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego i czy nie podlega obowiązkowi ćwiczeń ewakuacyjnych.
Sprawdzając pomieszczenia pracy ważne jest, aby urządzenia techniczne były we właściwym stanie i posiadały stosowne przeglądy i instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy.
 
Dla procesów pracy istotne jest, aby pracownicy posiadali aktualne szkolenia i badania lekarskie, mieli dostęp do stosownych instrukcji, środków ochrony indywidualnej oraz możliwość udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.
Sprawdzić warto rzetelność identyfikacji zagrożeń występujących na miejscu pracy m.in. poprzez analizę oceny ryzyka i badań czynników niebezpiecznych i szkodliwych
w środowisku pracy.
 
Dokonując charakterystyki wypadków należy przyjrzeć się przyczynom i środkom zapobiegającym ujętym w protokołach powypadkowych czy zaproponowane w nich rozwiązania zostały wprowadzone w życie.
Pamiętać warto również o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, które automatycznie powinny pociągać za sobą działania naprawcze.
Analizę poszczególnych zagadnień najwygodniej dokonywać jest w formie tabelarycznej. Jej przejrzystość pozwala
w prosty sposób sporządzić raport końcowy.
 
Pamiętać warto o wzbogaceniu analizy o wykresy, są bowiem pomocne w zobrazowaniu danych kwestii w poszczególnych miesiącach lub w odniesieniu do lat ubiegłych.
 
Jeśli Potrzebują Państwo pomocy w jej przygotowaniu zapraszamy do kontaktu.

 

18 stycznia 2021