Media Społecznościowe

facebook Safety Day

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem również w zakresie administrowania Państwa Danymi Osobowymi. Więcej informacji na ten temat zawiera powyższy dokument

Wszystkie   grafiki i rysunki oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim .
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia autora jest zabronione.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ludek BHP safety day

Safety Day

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO- BIUROWI A SZKOLENIE BHP

W styczniu tego roku nastały zmiany w obowiązkach przeprowadzania szkoleń okresowych bhp dla kadry administracyjno- biurowej.

Przywilej ten dotyczy tylko tych pracodawców, których rodzaj przeważającej działalności znajduje się w grupie, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Nie oznacza to, że każdy pracodawca znajdujący się w uprzywilejowanej grupie jest zwolniony z obowiązku zorganizowania  szkolenia bhp swojemu „biurowemu” pracownikowi.

Dla przykładu:

Wolny od czynników niebezpiecznych nie  jest specjalista ds. nieruchomości, który poza pracami „przy biurku” musi dojechać  pod dany adres i przedstawić klientowi nieruchomość, która często jest jeszcze na etapie budowy.

Na pozornie bezpieczną pracę może liczyć także asystentka zarządu, która jak się okazuje nie tylko redaguje pisma i obsługuje firmową pocztę elektroniczną. Dokonuje ona również zakupów materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych (kawa, herbata, woda),  organizuje przyjazdy służbowe gości firmy a nawet odbiera ich  z lotniska. Wystawia faktury, jest odpowiedzialna za kontakt z kontrahentami a wszystko to  wykonuje niejednokrotnie w stresie i pod presją czasu.

Z pozoru zwykłe  stanowiska administracyjno – biurowe, przewidywalne i bezpieczne,  których szkolenia okresowe ich nie dotyczą.

Rzetelna analiza ryzyka zawodowego wykaże jednak, że pracownicy Ci powinni być objęci szkoleniami okresowymi z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Umiejętnie należy także rozróżnić szkolenie okresowe pracowników administracyjno – biurowych  od szkoleń dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.  

To ostatnie dotyczy bowiem pracowników, którzy pełnią funkcję kierowniczą pomimo, że słowo „kierownik” nie pojawia się w nazwie stanowiska. Przykładem może być  intendent zatrudniony w przedszkolu. Nie tylko przygotowuje jadłospisy, gromadzi zapasy, ale także dba o odpowiednie warunki sanitarne , jest on przełożonym pracowników kuchni.

Okazuje się więc, że uproszczenie ustawodawcy nie zawsze jest oczywiste dla pracodawcy a obowiązkowość szkoleń określić powinna  rzetelne przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego.


Pamiętajmy, że  nawet jeśli  dokument ten nie wykaże konieczności szkolenia, warto pracowników na takie seminarium skierować i zadbać o to aby dostali to, czego faktycznie oczekują: ciekawych i przydatnych informacji, przykładów i odniesień do praktyki, znajomości przez trenera branży, w której prowadzi szkolenie.

Na te wszystkie potrzeby można  i trzeba odpowiadać. Trzeba organizować wszystkim pracownikom „dobre” szkolenia bhp.

 „Dobre” szkolenie jest nie tylko atrakcyjne, wykorzystuje nowoczesne technologie i elementy grywalizacji, ale przede wszystkim  jest  dedykowane do konkretnej grupy pracowników, porusza konkretne problemy związane z bezpieczeństwem. „Dobre” szkolenie to takie, w którym wykładowca kompleksowo i przestępnie omawia regulacje z zakresu prawa pracy a także w sposób praktyczny przedstawia zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń takich jak pożar.

„Dobre” szkolenie to takie, które pracownik z chęcią odbędzie ponownie nawet bez prawnego obowiązku, bo  każdy bezpieczny dzień to bezpieczna przyszłość.

 

06 września 2019